Notaris De Bruijn 1909-1923

Datum document 19/5/1916
Locaties Arnhem
Bedrijfsnaam N.V. De Geldersche Credietvereeniging
Onderwerp Royement
Aktenummer 1118
Archiefnummer 557
Archiefnaam Notaris E.M.A. de Bruijn Nijmegen
Inventarisnummer 8