Notaris De Bruijn 1909-1923

Datum document 14/4/1917
Locaties Nijmegen
Bedrijfsnaam Commanditaire vennootschap de Nijmeegsche Bankvereeniging onder de firma van Engelenburg en Schippers
Onderwerp Royement
Aktenummer 1230
Archiefnummer 557
Archiefnaam Notaris E.M.A. de Bruijn Nijmegen
Inventarisnummer 9