Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Frans van de Velden
Naam Gerrardt van der Lynden
Naam Anna de Mesloy
Naam Willem van Druyten
Naam Agnis van der Schilt
Datum document 19/5/1669
Locaties Grotestraat
Nummer 348
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Jacob Leeuwens en Johan Aertsen oorkonden, dat Frans v.d. Velden en erven bekende schuldig te zijn aan Gerrardt v.d. Lynden en erven 1445 Carol. gld. Holl. ad 20 str. wegens een obligatie en daarop verlopen renten, door hem en zijn huisvrouw Anna de Mesloy Anno 1646 April 14 van zaliger Willem v. Druyten en Agnis v.d. Schilt echtelieden opgenomen, overgedragen aan G. v.d. Lynden 1662 Maart 22, te betalen over een jaar tegen 5% verbindende pandveiligheid een huis en hofstadt gelegen aan de Groote straat, met recht van aflossing van een, twee of driehondert gld. Bezegeld in Nijmegen den negenthienden Maii deses jaer sestien hondert negen en sestich.
Dorsale aantekening Deze brieff is door de provisoren ingelost in Augusto 1609. C no. 3. 1445 gld.
Zegel Met een uithangend zegel, de staart nog aanwezig, van het 2e nog 1/3 over.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 230

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie