Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Peter Iacobss.
Naam Hendrika Dousingh
Naam Derck Willemss.
Naam Grietje Willems
Naam Aesien Willemss.
Naam Fransken Iacobss.
Naam Iacob Peterss.
Naam Willemken Ianss.
Datum document 13/6/1679
Locaties Biezen
Hees
Schependom van Nijmegen
Nummer 352
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Johan Kelffken en Wilhelm Waters oorkonden, dat Peter Iacobss. en Hendrika Dousingh echtelieden, Derck Willemss. en Grietje Willems echtelieden, Aesien Willems. en Fransken Iacobs echtelieden enz. de erven van Iacob Peterss. en Willemken Ianss. echtelieden getransporteerd hebben aan het Borger Wesenhuys te Nymegen, een kamp lands groot 3 morgen 3 hont van ouds genoemd Ionckxkens boomgaert gelegen in de Biesen onder Hees, schependom van Nijmegen, vrij erf en goed.
Dorsale aantekening Opdracht van drie mergen 3 hont in die Biezen.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in roode was, beide geschonden.
Opmerkingen Gemerkt 10. No. 8. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 123

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie