Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Derk Willems
Naam Maria Clasen
Datum document 6/2/1705
Locaties Hees
Hessenberg
Schependom van Nijmegen
Nummer 369
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Cristoffel v.d. Berg en Hendrick Moorrees oorkonden, dat Derk Willems en Maria Clasen echtelieden gecedeerd hebben aan provisoren van het Borger Kinder Weeshuis een perceel bouwland groot 2 hont genoemd Yvenhoek gelegen te Hees, schependom van Nijmegen, tot voldoening van achterstallige uitgaande rente; zijnde vrij erf en goed uitgezonderd een binnenjaarsche rente van drie schilden en een paar hoenderen jaarlijks met 2 gld. 15 str. aan het convent van den Hessenberg. Den 6 Febr. 1705.
Dorsale aantekening "N. 10." Registr. fol. 38 vso.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in roode was, 1e randschrift half afgevallen, 2e gaaf.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 124

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie