Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Evert Sanders (Procureur)
Naam Bartholomeus van Lijnden
Naam Anna Maria van Kouwendaal
Datum document 29/11/1754
Locaties Begijnengas
Nummer 384
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Gijsbert Weijer Haesbaart en Ian Iosselet oorkonden, dat de procureur Evert Sanders namens de erven van Bartholomeus v. Lijnden en Anna Maria v. Kouwendaal echtelieden verkocht heeft aan provisoren van het Burger Kinderen Weeshuis der stad Nijmegen q.q. een huis en hofstad met rechten en servituten gelegen in de Bagijnengas naast het Burger Kinderen Weeshuis; vrij erf en goed, uitgezonderd heerenschattingen. Den negen en twintigsten November 1700 vier en vijftigh.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in roode was, 1e gaaf, 2e randschrift geschonden.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 86

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie