Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Ian Broestershuisen (Leerhandelaar)
Naam Iacoba Clement
Datum document 27/4/1762
Locaties Hees
Schependom van Nijmegen
Nummer 393
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Derk Knipping en Adrien v.d. Bergh oorkonden, dat Ian Broestershuisen leerverkooper en Iacoba Clement echtelieden aan het Borger-Kinderen-Weeshuys te Nijmegen verkocht hebben een perceel bouwland groot 1-1/2 morgen, gelegen te Hees in het schependom van Nijmegen ten oosten en zuiden aan de Allee of gemeene weg; vrij erf en goed, uitgezonderd ¾ malder rogge op Martini (November 11) aan het Fratren Convent met servituten als van ouds.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in roode was.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 128

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie