Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Derk Decken
Naam Geertruijd van Alphen
Datum document 4/5/1762
Locaties Hees
Schependom van Nijmegen
Nummer 394
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Derk Knipping en Ian Iosselet oorkonden, dat Derk Decken en Geertruijd v. Alphen echtelieden transporteeren aan het Borger-Kinderen-Weeshuis te Nijmegen een parceel bouwland groot 1-1/2 morgen onder Hees schependom van Nijmegen aan de allee of gemene weg, belast met ¾ malder rogge op Martini (November 11) aan het convent der nonnen. Den 4e Maii 17 hondert twee en sestich.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in roode was, 1e gaaf, 2e geschonden.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 132

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie