Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Adrianus van Manen (Portier)
Naam Sophia Eggenhuisen
Naam Albartus van Manen (Roeidrager)
Naam Helena Johanna van Arnhem
Naam Jacobus Benjamin van Manen
Naam Adrianus van Manen (Burgerluitenant)
Naam Gerritie Mouritz
Naam Arent de Fockert
Datum document 26/6/1765
Locaties Ooij
Persingen
Nummer 399
Uitgebreide beschrijving (regest) Mr. Vermeer amptman en richter der hooge en vrije heerlijkheden Ooij en Persingen en M. de Bruijn en H. Bosboom schepenen oorkonden, dat de portier Adrianus v. Manen en Sophia Eggenhuijsen echtelieden, de roeidrager Albartus v. Manen en Helena Johanna v. Arnhem echtelieden en Jacobus Benjamin v. Manen binnen Nijmegen wonende als erven van hun vader den burger-lieutenant Adrianus v. Manen en hun moeder Gerritie Mouritz echtelieden verkocht hebben aan het Borger-Kinderen-Weeshuys binnen Nijmegen een weide "de Geerkamp", in het circul van de Ooij, onder Persingen, naast Scherpenhuize aan de gemeene straat, groot 5 morgen, zijnde vrij erf en goed. Op huijden dezen 26 Iunii 1700 vijf en zestig.
Dorsale aantekening Opdragt van de Persingse Geerkamp. Get. Arent de Fockert Landsr.
Zegel Met 3 uithangende zegels in roode was, van den amptman en de schepenen.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 170

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie