Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Theodorus Merkes
Naam Iohanna Geertruyd Verspyck
Naam Arent de Fockert (Secretaris)
Naam H.I.I. in de Betouw (Boekhouder)
Datum document 25/3/1776
Locaties Ooij
Persingen Kauwendijk
Nummer 408
Uitgebreide beschrijving (regest) Stadhouder Mr. Coenraad Rappard en schepenen M. de Bruyn en H. Bosboom der hooge en vrije heerlijkheden Ooij en Persingen oorkonden, dat curateuren over den boedel van Mr. Theodorus Merkes en Iohanna Geertruyd Verspyck verkocht hebben aan provisoren van het Arme-Kinderen-Weeshuys der stad Nijmegen een kamp wei- of hooiland genoemd "den Taaken Kamp", groot 2-1/2 morgen, gelegen in de heerlijkheid Persingen aan den "Cauwendyck", westw.; vrij allodiaal erf en goed, uitgezonderd een jaarrente van 2 gld. 15 str. aan het Fratren convent te Nijmegen. Op heeden den 25e Maart 1700 ses en seventig.
Dorsale aantekening Transport van den Takenkamp aan Kauuendyk. Legerb. Ltr. C. Fol. 217.
Zegel Met 3 uithangende zegels in roode was, 1e voor 1/3 afgevallen, 2e en 3e randschrift geschonden. Get. in kennisse van mij Arent de Fockert secretarius.
Opmerkingen Met memorie van den secretaris der hooge en vrije heerlijkheden Ooy en Persingen, dat H.I.I. in de Betouw als boekhouder van het Arme Kinderen Weeshuis de koopsom van bovengenoemd kamp voldaan heeft, d.d. 25 Januari 1776. Op papier. Uit pak 57. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 210

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie