Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam W. Keizer (Kapitein)
Datum document 17/5/1780
Locaties Hatert
Hogeveld
Schependom van Nijmegen
Nummer 415
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Hendrik Willem v. Grootenraij en Peter Anthonis Vos oorkonden, dat de erven van den geabandonneerden boedel van den kapitein W. Keizer verkocht hebben aan provisoren van het Burger Kinderen Weeshuis q.q. een bouwhof van ouds genoemd Maldenburg (volgens het charter) (in de oude legerboeken Maldenbij of de Goffert in 1910 Maldenbeim) bestaande in een boerenwoning, hof, bouw- en weiland met houtgewas samen groot 17 morgen, gelegen in het Hooge veld onder Hatert, schependom van Nijmegen; vrij erf en goed uitgezonderd een rente aan de stad Nijmegen van 15 str. jaarlijks. Nymegen den seeventiende Maij 1700 en tachtig.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegles in roode was, 1e randschrift iets geschonden, 2e bijna gaaf.
Opmerkingen Charter links boven in den hoek gemerkt "voor het Borgeren-Kinderen-Weeshuys". Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 95

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie