Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Iurrien van Campen
Naam Sibylla de Groot
Naam W. Engelen (Raadslid)
Datum document 6/5/1793
Locaties Neerbosch
Schependom van Nijmegen
Nummer 423
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Matthijs Willem de Man en Arent Francois v.d. Steen oorkonden, dat Iurrien v. Campen en Sibylla de Groot echtelieden wonende te Neerbosch, schependom van Nijmegen, verklaarden verkocht en opgedragen te hebben aan Mr. W. Engelen, raad en schepen der stad Nijmegen, een stuk bouwland met houtgewas, groot 3 morgen, gelegen te Neerbosch, schependom van Nijmegen, noord de gemeene dorpsstraat; vrij erf en goed. Den sesden Maij 1700 drie en negentig.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in roode was, beide iets geschonden.
Opmerkingen Niet gevonden in de legerboeken. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 216

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie