Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Geurd Valks
Naam Geertruy Hoenselaar
Datum document 13/3/1798
Locaties Ooij
Persingen
Nummer 426
Uitgebreide beschrijving (regest) Stadhouder Arent de Fockert en schepenen A.Y. Looyen en I.H. in de Betouw van Ooij en Persingen oorkonden, dat de erven van Geurd Valks en Geertruy Hoenselaer verkocht hebben aan het Burger Kinderen Weeshuis der stad Nijmegen, een huis, hof, boomgaard en land, groot 2 morgen "Lesiers hofstad".
Zegel Op papier met 3 opgedrukte zegels in roode lak van stadhouder en schepenen.
Opmerkingen Get. Arent de Fockert landschrijver. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 175

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie