Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Nicolaas Vicair
Naam Agnis Weijers
Naam P. van Aernsbergen (Secretaris)
Datum document 25/10/1798
Locaties Hees
Schependom van Nijmegen
Nummer 428
Uitgebreide beschrijving (regest) Leden van het gemeentebestuur der stad Nijmegen I.A. Schiff en I.I. v. Swanenburg, vervangers der voormalige schepenen, oorkonden, dat Nicolaas Vicair en Agnis Weijers echtelieden volgens resolutie van provisoren van het Burgeren-Kinderen-Weeshuis te Nijmegen d.d. 7 December 1794 transporteeren: 1. een perceel land waarop vroeger stond huis, koetshuis, groote tuin en koepel groot 1 morgen met elsenpas; 2e. een perceel bouwland, vroeger boomgaard met huisje, boerenhuis en hof samen 2 morgen gelegen te Hees, in het stads-schependom; zijnde vrij allodiaal erf en goed, het laatste bezwaard met een jaarlijksche rente van 1/2 malder rogge aan de Ellendige Broederschappen binnen Nijmegen, geldende als mindering van een obligatoire schuldbekentenis aan provisoren voornoemd.
Zegel Aan twee kanten beschreven, bezegeld met 2 uithangende zegels in roode was. Get.: P.v. Aernsbergen secretaris.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 136

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie