196 Familie Weve 1839 - 1997


2 Aangetrouwde families


Bestanddelen
Duitstalig diploma van verlening van het ereburgerschap van de plaats Nieder-Falkenhof (Zwitserland) aan Maria Terwindt, 1910, 1 stuk
Stukken betreffende de priesterwijding van A.G.A.M. Terwindt (Alphons) O.P., 1932, 1 omslag
Stukken betreffende het overlijden van A.G.A.M. Terwindt (Alphons) O.P., 1973, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop door de erven Terwindt aan de gemeente van de monumentale boerderij De Driehuizen in de wijk Brakkenstein, de restauratie van de boerderij door H. Nooteboom te Winssen, en de bouw van villa's op het terrein van het landgoed, 1968 - 1997, 1 omslag
Stukken betreffende het huwelijk tussen S. Gondrie en F. van Nispen, 1974, 1 omslag
Foto's van de familie Schweitzer, 1923, 1941, 1 omslag
Menukaarten van de familie Weve en diverse (aangetrouwde) families, waaronder de families Schweitzer, Terwindt, 1897-1991,
Bidprentjes en rouwkaarten van de familie Weve en de aangetrouwde familie Terwindt, 1926-1993,