196 Familie Weve 1839 - 1997


1.4.2.2 Franciscus Antonius Nicolaas Maria (Frans) Weve O.P. (1884-1976)


Bestanddelen
Oorkonde betreffende het lidmaatschap van de Mariacongregatie, 1896, 1 deel
Prent van de eerste H. Communie, 1896, 1 stuk
Portretfoto, [circa 1900], 1 stuk
Boek 'Lettres vendéennes, ou correspondance de trois amis en 1823, dédiées par le vicomte Walsch (vertaling van 'Vendéesche brieven, of briefwisseling tusschen drie vrienden, gehouden in het jaar 1823, opgedragen aan den koning van Frankrijk / door den vice-graaf Walsh'), 2e druk 1826, als prijs ontvangen als leerling van het Jezuïetencollege te Katwijk aan de Rijn, [circa 1900], 1 deel
Kasboekje van inkomsten en uitgaven van de eigendommen, toebedeeld uit de nalatenschap van zijn vader J.J. Weve, 1927 - 1960, 1 deel
Menukaarten betreffende zijn vijfentwintig- en veertigjarig priesterfeest, 1935 - 1950, 1 omslag