Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1890-1920

Naam Johan D. Stöcker (9/9/1825)
Naam Maria A. E. Stöcker (17/3/1865)
Naam Johanna A. Stöcker (26/5/1855)
Datum document 1890
Periode 1890-1900
Deel Wijk B, deel 3
Archiefnummer 679
Archiefnaam Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 33108
Pagina 27
Afkomstig uit archief 679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, inv.nr. 33108