Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1890-1920

Naam Catharina A. Koch (15/11/1863)
Naam Johanna M.M. Koch (28/5/1891)
Naam Catharina C. Koch (8/8/1894)
Datum document 1900
Periode 1900-1910
Deel Wijk A, deel 21
Archiefnummer 679
Archiefnaam Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 33184
Pagina 70
Afkomstig uit archief 679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, inv.nr. 33184