232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.3.1.1.1 Algemeen


Bestanddelen
Magescheid ten overstaan van gescheidslieden van de gezamenlijke bezittingen van Stijn Sellen en Henrixken weduwe van Derick van Plees, waarbij Stijn wordt toebedeeld: 1) een rente van zes goudgulden gaande uit 3½ morgen land, genaamd de 'Oplaech', toebehorende Ott van Mekeren, gelegen te Lent in het ambt Overbetuwe, 2) een rente van een hertog Philippusgulden per jaar, gaande uit een onderpand in het kerspel Niftrik, toebehorende Elisabeth Gerits, 3) een rente van 2½ hertog Philipsgulden uit twee naast elkaar gelegen huizen in de Houtstraat binnen Nijmegen, toebehorende Peter van Wageningen, en 4) een erfjaarrente van anderhalve hertog Philipsgulden uit het huis dat nu aan Henrixken van Plees wordt toebedeeld, gelegen aan de Kriekenbeeksegas tegenover de Sint-Janskerk, bezwaard met een overtijns van drie schilden per jaar, waarvan de helft voor de heren van het Sint-Catharinaklooster, genaamd de Regulieren, en de andere helft voor Henrixken van Plees, en met een erfjaarrente van anderhalve hertog Philipsgulden voor Stijn Sellen, 1532 jan 12 [vrijdag nae den Heiligen Darthiendach genoemt Epyphania Domini], 1 charter
Schuldbekentenis voor schepenen van Nijmegen door Henricus Taick aan Rutger Groitfeld van een jaarrente van 7½ hertog Philippusgulden, verschijnend op vigilia nativitas beate Johannes Baptiste, 1521 jun 22 [die beati Albini martiris], 1 charter
Magescheid ten overstaan van erfmagescheidslieden tussen de erfgenamen van Johan van den Veldt, waarbij Neesken, weduwe van Johan van den Veldt, krijgt de helft van een stuk bouwland op het Hogeveld in 'Nijhenbosch' en Gaerdt van den Veldt en zijn vrouw Lenertijen, Henrick van den Veldt en zijn vrouw Nees en Arndt van den Veldt krijgen een huis gelegen in de Bagijnengas te Nijmegen, vrij erf behalve de helft van een tijns van drie schilden per jaar voor de Sint-Stevenskerk en negen Philippusguldens per jaar waarop Henrick Reinen recht heeft, terwijl bij deze scheiding ongedeeld is gebleven de helft van zeven morgen land gelegen in Beuningerbroek in het Rijk van Nijmegen dat Neesken in tocht bezit, 1579 okt 26, 1 charter