232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.3.1.1.2.2 Schependom


Bestanddelen
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Hilla, weduwe van Gerardus de Hekeren, verkoopt aan Henricus Petri een erfpacht van een ½ malder winterrogge op sint Victorisdag uit een stuk land van Henricus Petri voornoemd in Hees, 1445 nov 26 [in crastino beate Katherine virginis]., 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen Johannes de Boenningen, Erinboldus de Dyelen en zijn vrouw Johanna, Gadefridus Lodwewici en zijn vrouw Metta en Arnoldus de Weylhusen verkopen aan Jacobus die Koster een erfpacht van 2 Rijnse gulden op sint Petersdag ad cathedram uit 16 hont land in 'De Quaden Hornick' te Neerbosch, 1473 mrt 08 [feria secunda post dominicam qua cantatur Invocavit], 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Gaert Schyner en zijn vrouw Ermgardt verkopen aan Henrisken, nagelaten dochter van wijlen Johan van Boenyngen, een erfjaarrente van 2 schild op Sint-Laurensdag Martelaar uit een hof van Henrick Kyvyt van 1 hont gelegen buiten de Hezelpoort, 1551 feb 20 [vrijdag na zondag als men zingt Invocavit], 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen van Nijmegen Gerardus Antonius verkoopt aan Theodericus Coester van Malden al zijn goederen in het schependom, die hij van Johannes Ludolphus had geërfd, 1532 sep 14 [sabbato die Sancte Cruce], 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen de bakkers Bado Naprinck en Henricus de Loen erkennen te hebben ontvangen en te houden van Mechteld de Till en haar zoon Theodoricus de Till driekwart deel van een stuk land bij de 'Hoitberch' voor een erfpacht van 6 schepel winterrogge op Petersdag ad cathedram, 1432 dec 15 [feria secunda post diem beate Lucie], 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen schipper Gerit van Zoist en zijn vrouw Aeltgen verkopen aan Henrick Gruiter hun aandeel in 1½ morgen land aan de Waal in de Mars, 1548 jul 03 [dinsdag 's anderen daags na Onze Lieve Vrouwendag visitationis], 1 charter
Akte waarbij voor de tijdelijk onderrichter en schepenen van Nijmegen Gerardus Arnoldi dictis Noyensoen en zijn dochter Hennekina aan Johannes van den Cop overdragen hun derde deel in een stuk land 'opgen Tirss' dat Gerardus voornoemd van Henricus Bylevelt heeft geërfd, 1439 feb 09 [in prefesto beate Scolastice virginis], 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen van Nijmegen Petrus van den Hellen en zijn vrouw Aleydis verkopen aan Henricus Theoderici een erfjaarrente van 2 schild op Paasavond uit 1½ morgen land bij het Leprozenhuis en de Groesbeekseweg, 1509 apr 05 [feria quinta post diem Palmarum], 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Otto de Haefften, als commandeur van het Sint-Janshuis, aan Johannes Arnoldi opdraagt een hof van 1 hont buiiten de Hezelpoort bij de dijk voor een erfpacht 1 schild op Petri ad cathedram, 1493 dec 16 [feria secunda post diem beate Lucie Virginis], 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Hermannus de Zandwick bekent schuldig te zijn aan Johannes de Worinchem tussen heden en sint Victorisdag 1½ schaarweide in de Mars alsmede de som van 75 Rijnse gulden, 1455 jun 26 [feria quinta post diem nativitatis beati Johannis Baptiste], 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Theodericus Rutgeri en zijn vrouw Bela verkopen aan Wemmarus Gerardi twee kampen land en het recht van uitweg over de daar tussen gelegen kamp 'Moelenberch', 1522 feb 05 [feria secunda in die beate Agathe Virginis]., 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen van Nijmegen Ryckquina, weduwe van Wilhelmus Menzo, aan Elyzabeth, weduwe van Martinus van den Hazelhorst, overdraagt een huis en boomgaard van een ½ morgen in Neerbosch, 1511 jan 17 [feria sexta in die beati Antonii Abbatis], 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen van Nijmegen Johannes de Mouwick en zijn vrouw Metta, Michael de Mouwick en zijn vrouw Greta, Henricus Tenghnagell en zijn vrouw Elizabeth en Gerardus van den Kerckhoff en zijn vrouw Elizabeth verkopen aan Goisswinus de Essen een huis en erf van 3 morgen bij het kerkhof van de Antoniuskerk in Neerbosch, 1530 jun 14 [feria tercia post dominicam Trinitatis], 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen van Nijmegen Gadefridus Nycolai en zijn vrouw Gertrudis verkopen aan Henricus Petri een huis in Hees, 1441 mei 08 [feria secunda post dominicam Jubilate]., 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen door Gerardus Anderogghe aan Johannes de Maboge overdraagt een huis buiten de Hezelpoort voor een erfcijns van 4 pond kleine penningen, 1387 jan 24 [feria quinta post diem beate Agnetis virginis], 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen van Nijmegen Theodoricus Hermanni de Machgeren en zijn vrouw Margreta verkopen aan Theodoricus Pels en Nylo Schat 'De Kontenkamp', 5 hont land aan 'De Crommendijck' in de Ooij, 1461 mrt 31 [feria tertia post dominicam Palmarum], 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen van Nijmegen Hupertus Sanderi en zijn vrouw Aleydis verkopen aan Henricus Petri een ½ morgen land in Hees, 1441 dec 09 [in crastino conceptionis beate Marie virginis], 1 charter
Akte waarbij voor en schepenen van Nijmegen Jacobus Cuyse verkoopt aan Jacobus de Oemeren een erfpacht van 3 Rijnse gulden op sint Petersdag ad cathedram uit zijn 11½ hont land in de Mars, 1476 dec 09 [in crastino conceptionis beate Marie virginis], 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Hadewigis, echtgenote van Nicolaus Palmert aan Johannis Goltberch overdraagt een tuin voor een erfcijns van 4 schelling kleine penningen aan het kapittel van de Sint-Stevenskerk, 1487 apr 25 [feria quarta post dominicam Quasi modo geniti], 1 charter
Akte waarbij voor onderrichter en schepenen van Nijmegen Aleydis, weduwe van Otto de Doernick, verkoopt aan de brouwer Jacobus van den Berge een stuk land van 5½ hont tussen de ‘Hezeschestege’ en de ‘Hoghewechschestrait’ te Hees , 1467 sep 9 [feria quarta post diem Nativitate beate Marie virginis], 1 charter
12