232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.2.1.3.2.3.8 Kerspel Wijchen
334-337 Stukken betreffende de aankoop van alsmede de belening door het Vorstendom Gelre en de Graafschap Zutphen met de bouwhof 'In den Elst' en bijbehorende landerijen, 1717 - 1785, 3 charter; 1 omslag
Archief 232 Oud Burgeren Gasthuis
Inventarisnummer 334
Beschrijving Akte waarbij voor erfpachters in het Rijk Derck Hendrix en zijn vrouw Teunisken Roelofs verkopen aan het gasthuis te Nijmegen hun bouwhof met 12 morgen land in het kerspel genaamd ‘In den Elst’, met 4 hont land aan de gemene straat; alsmede de helft van 1 hont land en 5 morgen, leenroerig aan het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen
Periode 1717
Bereik en inhoud Ondertekend door de erfpachters en de verkopers.
Vorm 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie