1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.1 Armenzorg en liefdadigheid
Subcategorie 14.3 Bejaardenzorg
Bereik en inhoud Het archief bevat vergaderstukken van het college van regenten, het algemeen en dagelijks bestuur en de staf, ingekomen en uitgaande stukken, stukken betreffende de organisatie (oprichting en ontwikkeling, bestuur, personeel, contacten met derden, het gasthuiscomplex, financiën, eigendommen, archief en geschiedschrijving), bejaardenzorg en bedeling.
De series begrotingen en rekeningen zijn compleet. Tot 1936 zijn zij samen ingebonden. Het Oud Burgeren Gasthuis voerde een kameralistische boekhouding. De daartoe behorende manualen komen echter niet voor. Men hield journalen bij, en ter controle registers van inkomsten en uitgaven. Van de verdere boekhoudkundige bescheiden van voor 1890 is vrijwel niets bewaard gebleven. Zo ontbreken bijna alle dagboeken van voor 1893.
Archiefvormer Oud Burgeren Gasthuis (1817-) (1817)
Plaats Nijmegen, Molenstraat 41 (1817-1943)
Nijmegen, Oranjesingel 34 (1943)
Nijmegen, St. Canisiussingel 23 (1943-1944)
Nijmegen, Molenstraat 41 (1944-1967)
Nijmegen, Prof. Cornelissenstraat 2 (1967 - heden)
Periode (1717) 1817 - 1990
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 39,25 m.
Verantwoording Govert Boomsma (1985), Robert Spanings (2019)
Toegang Inventaris van het archief van het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen, (1717) 1817 - 1990