1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


4.2.02.3.2 Bouw- en inrichtingseisen

Bereik en inhoud Zie voor de bouwvergunningen ' het Bouwarchief 1937-1976' in de digitale studiezaal

Bestanddelen
Bouwverordening; verordening op het bouwen en de bewoning, 1933 - 1960, 1 omslag
Aansluiten bij de afdeling welstandstoezicht van de Limburgse Streekplannendienst, 1941 - 1952, 1 omslag
Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling bouw- en woningtoezicht in Gennep, Mook en Middelaar en Ottersum, 1943 - 1949, 1 omslag
Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken 1956, 1954 - 1968, 1 omslag
Deelnemen in de stichting Het Limburg Welstandstoezicht, 1955 - 1966, 1 omslag
Verlenen van ontheffingen voor het bouwen bij begraafplaatsen, 1956 - 1960, 1 omslag
Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling bouw- en woningtoezicht 1966, 1965 - 1975, 1 omslag
Bouwverordening; vaststellen bouwverordening met wijzigingen, 1965 - 1976, 1 omslag
Bouwverordening; wijzigingen, 1976 - 1984, 1 omslag
Bouwverordening; Vaststellen nadere regelen behorende bij de bouwverordening, 1977 - 1984, 1 omslag
Aanlegvergunning bouw kantine Stichting De Driessen, 1972 - 1973, 1 omslag
Verleende aanlegvergunning Stichting Waterrecreatie De Driessen te Mook voor het meren en plaatsen van twee drijvende caissons alsmede voor aanleg ligplaatsen, 1972, 1 omslag
Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van het seminarie en klooster van de paters Passionisten aan de Rijksweg 36 te Mook, 1957, 2 pak