1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


4.2.04.2 Bevolking


Bestanddelen
Register van aangiften voor Nederlanderschap en ingezetenschap, 1904 - 1952, 1 omslag
Register van in Duitsland genaturaliseerde Nederlanders, 1923 - 1937, 1 omslag
Verordeningen op de heffing van gelden voor het verstrekken van inlichtingen uit het bevolkings- en verblijfsregister, 1936 - 1949, 1 omslag
Statistieken van de loop der bevolking, 1936 - 1969, 1 omslag
Statistieken van de loop der bevolking, 1970 - 1976, 1 omslag
Onderhouden en mechaniseren van de bevolkingsadministratie, 1938 - 1966, 1 omslag
Nemen van maatregelen ter bewaking van bevolkingsregisters en distributiebescheiden op last van de Duitse bezetter, 1943 - 1944, 1 omslag
Uitkomsten van de algemene volkstellingen, 1947 - 1976, 1 omslag
Statistieken van de leeftijdsopbouw, 1951 - 1976, 1 omslag
Naturalisatiebesluiten, 1953 - 1968, 1 omslag
De gerealiseerde en de verwachte ontwikkeling van de bevolking van Mook en Middelaar in de periode 1901-1981', rapport van het Nederlands Economisch Instituut, aanvulling op het rapport, 1969, 1 omslag
Verblijfsregister, 1947 - 1965, 1 omslag
Register van ingekomen personen, 1952 - 1955, 1 omslag
Register van ingekomen personen, 1956 - 1959, 1 omslag
Register van ingekomen personen, 1959 - 1961, 1 omslag
Register van ingekomen personen, 1961 - 1963, 1 omslag
Register van ingekomen personen, 1963 - 1965, 1 omslag
Register van ingekomen personen, 1965 - 1968, 1 omslag
Register van vertrokken personen, 1952 - 1955, 1 omslag
Register van vertrokken personen, 1956 - 1959, 1 omslag
12