1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


4.2.06.4 Hinderwet


Bestanddelen
Verkrijgen van een hinderwetvergunning voor de vuilnisstortplaatsen Korendal en Herrendal, 1951 - 1952, 1 omslag
Verplicht stellen van een hinderwetvergunning voor baggermolens van de NV Maatschappij De Bijland, 1960 - 1961, 1 omslag
Bezwaarschriften tegen de aanvraag van de gemeente Nijmegen om vergunning voor volstorten kuil vuilstortplaats Burgemeester Sengersweg nrs 1-600, 1972, 5 omslag
Behandelen aanvraag gemeente Nijmegen om vergunning voor volstorten kuil vuilstortplaats Burgemeester Sengersweg (ingetrokken), 1972 - 1973, 1 omslag
Instellen van een onderzoek naar door de Verzinkerij Mook NV veroorzaakte milieuvervuiling, 1972 - 1974, 1 omslag
Nemen van maatregelen tegen Metaalhandel Spier NV in verband met overtreding van de hinderwet, 1973 - 1975, 1 omslag
Afwijzen aanvraag Grontmij. NV om vergunning voor volstorten kuil vuilstortplaats Burgemeester Sengersweg, 1973 - 1976, 1 omslag
Behandelen aanvraag H.S. Frederiks BV om vergunning voor volstorten kuil vuilstortplaats Burgemeester Sengersweg (ingetrokken), 1973 - 1977, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan W. Postulart voor een bakkerij gelegen Stationsstraat A 197 te Mook, 1951, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan B.J. Oldenhof voor stoomwasserij en strijkerij, chemische wasserij en ververij en een champignonkwekerij gelegen Bovensteweg 3-5 te Mook, 1956, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan W.J. Roosenboom voor oprichten patatfritesinrichting gelegen Rijksweg 37 te Mook, 1963 - 1965, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan Fa. Gebr. Verdonk voor oprichten van ertsmalerij gelegen aan het spoorwegemplacement te Mook, 1957 - 1959, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan Limburgse Textielveredelingsbedrijven NV. Mook voor oprichten fabriek gelegen Rijksweg A179 te Mook, 1951 - 1957, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan H.J.M. Vloot voor oprichting van sloperij van automobielen aan de Kuilseweg 4 te Mook, 1955, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan Joh. Polkamp voor oprichting van electrisch aangedreven ververij en chemische wasserij aan de Rijksweg A 179 te Mook, 1947, 1 omslag
Bezwaarschriften tegen de aanvraag van de gemeente Nijmegen om vergunning voor volstorten kuil vuilstortplaats Burgemeester Sengersweg nrs 601 -, 1972, 1 omslag
Verkrijgen van een hinderwetvergunning voor een gasdrukregelkast voedingspunt aan de Heumensebaan te Molenhoek (schuin tegenover Begijnenhof), 1969 - 1970, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan NV Tankopslag en Transportmij voor benzinepompinstallatie gelegen Plasmolen B 115A te Middelaar, 1949, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan J. Stenders voor een timmerwerkplaats gelegen Violenstraatje te Mook, 1948 - 1956, 1 omslag
Hinderwetvergunning verleend aan Esso Nederland BV voor een ondergrondse petroleumbewaarplaats met aftapinrichting gelegen Bisseltsebaan 30 te Mook, 1959 - 1960, 1 omslag