1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


4.2.12.2.6 Oorlogsslachtoffers


Bestanddelen
Bemiddelen bij het aanvragen van uitkeringen door mobilisatieslachtoffers en militairen, 1938 - 1968, 1 omslag
Ontvangen van textiel na de bevrijding ten behoeve van vluchtelingen, 1946 - 1947, 1 omslag
Ontvangen van extra brandstoffen ten behoeve van oorlogsslachtoffers, 1946 - 1948, 1 omslag
Ontvangen van hulp ten behoeve van vluchtelingen van diverse organisaties na de bevrijding, 1945 - 1949, 1 omslag
Verlenen van uitkeringen aan oorlogsslachtoffer J.H. Verouden-Marcus, 1950 - 1963, 1 omslag
Persoonsdossier oorlogsslachtoffer J.H. Verouden-Marcus, 1946 - 1973, 1 omslag
Persoonsdossier oorlogsslachtoffer J. Mulders, 1946 - 1973, 1 omslag
Persoonsdossier oorlogsslachtoffer J.B. Mulders, 1946 - 1976, 1 omslag
Onderbrengen van Duitse oorlogsslachtoffers., 1943 - 1944, 1 omslag
Bemiddelen bij verzoek teruggave gelden aan Mookse Rijksduitsers, 1945, 1 omslag
Bemiddelen bij ontslag en aanstelling, 1945, 1 omslag
Bemiddelen bij klachten van sanatoriumarts A. Daan over de gebrekkige hulp op zijn evacuatieadres te Losser., 1945, 1 omslag