1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


4.2.13.3 Voortgezet onderwijs


Bestanddelen
Verkrijgen van vrijstellingen voor de oprichting van scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 1943 - 1947, 1 omslag
Streekgymnasium van het St.-Gabriëlcollege van de Paters Passionisten; verlenen van medewerking aan de stichting, 1959 - 1967, 1 omslag
Bijdrageregelingen in de kosten van voortgezet onderwijs, 1959 - 1967, 1 omslag
Bijzondere ULO-school door de St.-Gabriëlstichting; verlenen van medewerking aan de stichting, map 1, 1963 - 1966, 1 omslag
Bijzondere VGLO-school door de St.-Gabriëlstichting; verlenen van medewerking aan de stichting, map 2, 1963 - 1970, 1 omslag
Bijzondere ULO-school door de St.-Gabriëlstichting; verlenen van medewerking aan de uitbereiding, map 3, 1965 - 1970, 1 omslag
Voeren van correspondentie over de fusie tussen het St. Gabriëlcollege en de Katholieke Scholengemeenschap Mariënbosch, 1965 - 1973, 1 omslag
Bouwen van noodscholen, 1946 - 1957, 1 omslag