1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


5.2.02.2.4 Woningbouw


Bestanddelen
Woningstichting De Vuurkuul; organisatie en bestuur, 1977 - 1981, 1 omslag
Woningstichting De Vuurkuul; notulen overleg tussen het dagelijks bestuur en het college van burgemeester en wethouders, 1981 - 1984, 1 omslag
Woningbouwprogramma's 1985-1988 en 1986-1988, 1984 - 1985, 1 omslag
Bejaardenwoningen Molenhoek zuid; bouw, 1981 - 1982, 1 omslag
Bouw 16 premiewoningen in Middelaar (PP 65091), 1975 - 1978, 1 omslag
Seniorenhof in Mook, map 1, 1987 - 1988, 1 omslag
Seniorenhof in Mook, map 2, 1988, 1 omslag
Seniorenhof in Mook, map 3, 1988 - 1990, 1 omslag
Complex tien sociale huurwoningen in Maasveld aan de Gulikstraat PPNH (NKS), 1987 - 1989, 1 omslag
Complex achttien woningwetwoningen Molenhoek III PWNW 3310-'86, 1986 - 1990, 1 omslag
Complex achttien woningwetwoningen Molenhoek III PWNW 3404-'86, 1986 - 1990, 1 omslag
Complex drie woningwetwoningen Romeinenstraat PW 3073-'84, 1984 - 1989, 1 omslag
Complex vijf woningwetwoningen Romeinenstraat PWNW 2099-'85, 1984 - 1989, 1 omslag
Complex vijf bejaardenwoningen aan de Burchtstraat Middelaar PWNW 3074-'84, 1984 - 1990, 1 omslag
Complex dertien woningwetwoningen Molenhoek (Kloostertuin) PWNW 3164-'85, 1985 - 1988, 1 omslag
Complex dertig premie koop-huurwoningen vak E De Bongerd Molenhoek PP69279 en PP69280, 1982 - 1990, 1 omslag