1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


6.2.05.08 Lozingen en riolering


Bestanddelen
Verordening op de heffing en de invordering van rioolrecht 1993; vaststelling en wijzigingen, 1992 - 1993, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen, map 1, 1993, 1 omslag
Aanpassing riolering Molenhoek in verband met aansluiting op persleiding WZL, 1988 - 1992, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; aansluiting panden op Heumens grondgebied op riolering Mook c.a., 1991 - 1992, 1 omslag
Verordening op de heffing en de invordering van rioolrrecht 1994; vaststelling en wijzigingen, 1993, 1 omslag
Verordening op de heffing en de invordering van rioolrrecht 1995; vaststelling en wijzigingen, 1994 - 1995, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen, map 5, 1996, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen, map 4, 1995, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen, map 2, 1994, 1 omslag
Aanpassing riolering Plasmolen en herinrichting Witteweg, 1989 - 1995, 1 omslag
Aanpassing riolering Plasmolen en herinrichting Witteweg, 1995 - 1996, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen, map 3, 1994, 1 omslag
Aanleg riolering buitengebied; uitbreiding, 1991 - 1994, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen Buitengebied; aansluitovereenkomsten, 1994 - 1996, 1 omslag
Aanleg riolering buitengebied, 1995 - 1996, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen, map 8, 1999, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen, map 6, 1997, 1 omslag
Huisaansluitingen riolering; vergunningen, map 7, 1998, 1 omslag
Aanleg riolering industriegebied Korendal (Maasveld), 1986 - 1991, 1 omslag
Aanleg riolering Molenhoek en Mook met uitbreiding, 1998 - 1999, 1 omslag
12