1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


1.2.1.7.3 Overige stukken


Bestanddelen
Stukken betreffende het storten van tijdelijke overtollige kasgelden op een rekening-courant bij de gemeente, 1924 - 1929, 1 omslag
Stukken betreffende de jaarlijkse aangiften van de belasting van de dode Hand (vermogensbelasting), 1933 - 1940, 1 omslag
Register van geleverde levensmiddelen en brandstoffen, 1863 - 1866, 1 deel
Voorstel van de secretaris-rentmeester betreffende de boeking van de tijdelijke voorschotten uit de kapitaalkas, [circa 1911], 1 stuk
Stukken betreffende de moeilijkheden met de Nederlandse Landstand over enige onduidelijke belastingaanslagen, 1943, 1 omslag
Rekeningen van de melkerij, met gegevens over de veestapel en het melkverbruik in het gasthuis, 1847 - 1868, 1 omslag
Register van aan de binnenvader verstrekte gelden voor de betaling van rekeningen, 1869 - 1899, 1 deel
Stukken betreffende de rekening-courant met de Twentsche Bank, 1946 - 1962, 1 omslag
Plan tot vermindering van de exploitatiekosten van het gasthuis, 1969, 1 stuk
Stukken betreffende de eventuele afsplitsing van de administratie van de exploitatie van het bejaardentehuis, 1976, 1 omslag
Stukken betreffende de vergelijking van de (financiële) administratie met die van het Bejaardencentrum Malderburch te Malden en Grootstalsehof te Nijmegen, 1971 - 1975, 1 omslag
Correspondentie met de Algemene Bank Nederland (ABN), 1979 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende bezuinigingen, 1984 - 1990, 1 omslag