1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


1.2.1.8.2.01 Algemeen


Bestanddelen
Stukken betreffende de pogingen om schadevergoeding te krijgen voor bomen, gekapt door de Fransen tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch en Grave in 1813 en 1814, 1813 - 1836, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van hout, 1821 - 1951, 10 omslag
Stukken betreffende de verpachting van boerderijen en landerijen, 1824 - 1978, 5 omslag; 1 pak
Staten van grondeigendommen, [circa 1825 - 1830], 1 omslag
Leggers van onroerende goederen; met alfabetische naamindexen van huurders en pachters, 1838 - 1966, 13 deel
Rapport van de Commissie voor de bouwhoven betreffende de wenselijkheid om bouwhoven te verkopen, 1839, 1 stuk
'Percelenboeken' met voorwaarden voor de verkoop van hout en riet en opgave van de ontvangen onraadspenningen (toeslagen op de verkoopprijs), 1846 - 1965, 4 deel
Staat van gemaakte kosten voor werkzaamheden aan houtgewassen, kribben, weilanden en het gasthuisgebouw, 1856, 1 katern
'Percelenboek', register van verkoop van hooigras en hout en verpachting van landerijen, 1867 - 1872, 1 deel
Brochure 'Wat is recht? Eenige opmerkingen aan de hand der geschiedenis, over de waterlossing in de polderdistricten: Het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal' van A. Bloem, Utrecht 1880, 1 katern
Memoriaal van ontvangen renten, pachten en aflossingen, 1907 - 1933, 1 deel
Rapporten van het Provinciaal Produktiekantoor voor Gelderland te Arnhem betreffende de uitvoering van de Scheurwet op bezittingen van het gasthuis, 1919 - 1920, 1 omslag
Memorialen van ontvangen hypotheekrenten en huren, 1939 - 1949, 2 deel
Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan pachters om weilanden te scheuren, 1941, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan het Departement van Landbouw en Visserij van landelijk eigendom, geschikt voor de voedselvoorziening, 1942, 1 omslag
Stukken betreffende de door bouwkundige H. van Heumen verrichte werkzaamheden aan boerderijen van het gasthuis, 1942 - 1953, 1 omslag
Stukken betreffende de oorlogsschade aan de eigendommen van het gasthuis en de rijksbijdrage in de herstelkosten, 1944 - 1971; met retroacta 1894 - 1944, 4 omslag
Stukken betreffende de verkoop van landerijen, 1963 - 1977, 4 omslag
Stukken betreffende het beheer en de verkoop van bosgronden, 1968 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende de jaarlijkse 'Bouwhoventocht', het werkbezoek van het college van het regenten, vanaf 1975 het het algemeen bestuur, aan de boerderijen en landerijen van het gasthuis, 1968 - 1982, 1 omslag
12