1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


1.2.1.8.2.04 Balgoij


Bestanddelen
Brief van de Hoge Dijkstoel van het polderdistrict Rijk van Nijmegen waarin toestemming wordt gegeven om een beschoeiïng te maken langs de Vormerse Uiterwaarden en een heg te planten op de Maasdijk, 1820, 1 stuk
Stukken betreffende de oeververbetering van en de aanleg van kribben in de Maas door Rijkswaterstaat, met kaart, 1870, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop aan de dorpspolder Balgoij en Keent van grond uit een sloot ten behoeve van het herstel van de zomerdijk, 1891, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg door Rijkswaterstaat van kribben in de Maas op gronden van het gasthuis onder Balgoij en Wijchen, 1896 - 1897, 1 omslag
Kaarten betreffende werkzaamheden aan de Balgoijse Sluis en omliggende percelen, groot formaat, [circa 1900], 1925, 1 omslag; 2 stuk
Stukken betreffende de pacht van de Nederlandse Staat van aanwassen langs de Maas onder Balgoij, Nederasselt en Wijchen, 1911 - 1960, 1 omslag
Stukken betreffende het plan om een afrastering te maken langs de uiterwaard het Heilige Land, met kaart, 1922 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop aan het Polderdistrict Rijk van Nijmegen van grond onder Balgoij en Wijchen ten behoeve van de bouw van een stoomgemaal bij de Balgoijse sluis; met kaarten, 1925, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop aan het Rijk van grond onder Balgoij, Nederasselt en Wijchen ten behoeve van de verzwaring van de dijk langs de Maas; met kaart, 1937 - 1938, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van Rijkswaterstaat om de percelen uiterwaard, kadastraal gemeente Balgoij, sectie A nrs. 732 en 733, in verband met de doorgraving van de zomerdijk, te mogen ophogen, 1937 - 1938, 1 omslag
Stukken betreffende de grensscheiding met het Rijk van percelen bij de dam in de Maas, 1941 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de verpachting van het griendbos en weiland op de Schaapswaard, 1944 - 1957, 1 omslag
Stukken betreffende de verpachting van de aanwas langs de Maas onder Balgoij en Wijchen, 1949 - 1957, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van een deel van het perceel kadastraal gemeente Wijchen sectie F nr. 443 ten behoeve van het maken van een nieuwe uitvliet bij het Balgoijs gemaal, 1959 - 1963, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop aan het Haven- en Industrieschap Loonse Waard van percelen grond te Balgoij en Wijchen ten behoeve van de aanleg van het haven- en industrieterrein Loonse Waard, 1962-1973,