1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


1.2.1.8.2.17 Valburg


Bestanddelen
Stukken betreffende de openbare verpachtingen van de weilanden de Groote en Kleine Moorkamp en het Voorste en Achterste Meiland, 1839 - 1845, 1 omslag
Proces-verbaal van de openbare verkoop van niet geoogste veldvruchten en hooigras op de Groote en Kleine Moorkamp en het Voorste en Achterste Meiland, 1831, 1 katern
Processen-verbaal van de openbare verpachting van een boerderij en drie weilanden, 1823, 1 omslag
Afschrift van akten van overdracht uit 1382, 1384 en 1466 van een erf, erfpacht en percelen land onder Valburg en Wijchen, [circa 1825], 1 stuk
Proces-verbaal van de openbare verkoop van de boerderij De Gasthuisbouwing te Elst, een tabakshofstede te Valburg en de boerderij De Gasthuisbouwing te Winssen, 1881,