1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


1.2.1.8.2.18 Winssen


Bestanddelen
Afschrift van een akte van transport van door de erven G. Jansen van Welie aan W. Hoogveld te Ewijk van De Lange Weide te Winssen, 1819, 1 stuk
Rapport van de Commissie tot de in ogenschouwneming der kwestieuse lossing van het kwelwater der Drie Erven, 1839, 1 stuk
Stukken betreffende de eindafrekening tussen het voormalige Ambt van Maas en Waal en de dorpspolders Over- en Nederasselt en Winssen Ambts, die in 1838 naar het polderdistrict Rijk van Nijmegen zijn overgegaan, 1845,
Proces-verbaal van de openbare verkoop van de boerderij De Gasthuisbouwing te Elst, een tabakshofstede te Valburg en de boerderij De Gasthuisbouwing te Winssen, 1881,