1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


1.2.1.8.4 Kapitaal


Bestanddelen
Stukken betreffende inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld, 1815 - 1899, 4 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan particulieren, alfabetisch geordend op naam van de hypotheeknemer; met tekeningen, 1818 - 1977, 99 omslag
Stukken betreffende de vernieuwing van inschrijvingen van hypotheken, 1821 - 1882, 1 omslag
Onderhandse akte waarbij het gasthuis van P. baron Straalman de beschikking krijgt over 2500 gulden met de bepaling dat de daaruitgaande jaarlijkse rente zal worden besteed aan de verfraaiïng van de stad, 1826, 1 stuk
Stukken betreffende de afkoop van de jaarlijkse rente die volgens een overeenkomst met het Straalmansfonds moet worden besteed aan de verfraaiïng van de stad, 1975, 1977, 1 omslag
Leggers van belegde kapitalen in de kapitaalkas, 1830 - 1966, 5 deel
Stukken betreffende het plan van de gemeenteraad tot aflossing van de stedelijke rentegevende schuld aan het gasthuis; met retroactum 1813, 1832, 1 omslag
Memoriaal van lijfrenten op in de kapitaalkas gestorte sommen, uit te keren door het gasthuis, 1834 - 1914, 1 deel
Stukken betreffende het overnemen van baron van Lijnden van Sandenburg van een geldlening ten laste van de geërfden van de dorpspolder Horssen, 1844, 1 omslag
Kasboeken van inkomsten en uitgaven van belegde kapitalen, 1844 - 1957, 3 deel
Leggers van inkomsten uit kapitalen; met alfabetische naamindexen op kapitaalnemers, 1860 - 1924, 4 deel
Brief van G.W. Koppel, notaris te Groesbeek, betreffende de aanvraag van een geldlening door Jan Hendrik Hulsbergen Henning, kantoorbediende te Nijmegen, 1875, 1 stuk
Staat van lijfrenten vanaf 1815 op in de kapitaalkas gestorte sommen, uit te keren door het gasthuis, 1880, 1 stuk
Stukken betreffende geldleningen aan de gemeenten Millingen en Valburg, 1905, 1922, 1 omslag
Memoriaal van ontvangen renten, pachten en aflossingen, 1907-1933,
Stukken betreffende het proces tegen de Nederlandse Hervormde Gemeente te Nijmegen over het legaat van de weduwe Rubens-Katwinkel, 1911 - 1914, 1 omslag
Leggers van inkomsten uit hypotheken; met alfabetische naamindex op hypotheeknemer, 1924 - 1966, 1 deel
Leggers van inkomsten uit effecten; met alfabetische naamindexen op fondsnamen, 1924 - 1966, 2 deel
Memoriaal van inkomsten uit effecten, 1930 - 1965, 1 deel
Memorialen van ontvangen hypotheekrenten en huren, 1939-1949,