1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


1.2.2.2.6 Zorg


Bestanddelen
Onderhandse akte waarbij de Moeder Overste van de Zusters Franciscanessen van de H. Familie te Nijmegen vier zusters beschikbaar stelt voor de verpleging van de zieken, 1946, 1 stuk
Rapport betreffende de zelfstandigheid van de verpleegden, opgesteld door de directie en administrateur; met bijlagen, 1956, 1 omslag
Stukken betreffende de regeling van begrafenissen van bewoners, 1968 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende de interne dagbegeleiding (groepsverzorging) van bewoners, 1985 - 1990, 1 omslag
Persoonsdossiers van verpleegden en bedeelden, met onder meer stukken betreffende de erkenning van het oud-burgerrecht, alsmede persoonlijke stukken, alfabetisch geordend op achternaam, 1820 - 1967, 259 omslag
Persoonsdossiers van bewoners, alfabetisch geordend op achternaam, 1967 - 1990, 20 omslag
Stukken betreffende plannen voor de verbetering van de verpleging van de zieken met de daarvoor benodigde verbouwing en aanbouw van ziekenzalen, 1922-1923,
Losbladige dag-, avond- en nachtrapporten van bejaardenverzorgsters, 1976 - 1986, 4 omslag; 4 pak
Stukken betreffende de groepsverzorging in verzorgingstehuizen, waaronder het gasthuis, 1983 - 1990, 2 omslag
Stukken betreffende de dagopvang van de bewoners, 1985 - 1990, 2 omslag