1661 Open Jongerencentrum Staddijk (1976) 1980 - 2016


1.2.1 Organisatie


Bestanddelen
Beleidsplannen, 1985 - 1997, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van het jongerencentrum, 1980, 1 omslag
Verslagen van vergaderingen van de Programmaraad, 1983, 1 omslag
Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1993 - 2013, 1 omslag
Ingekomen stukken van Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 1993 - 1997, 1 omslag
Ingekomen stukken van de Stichting voor sociaal-cultureel werk Nijmegen, 1992 - 1993, 1 omslag
Vergaderstukken van het Besturenberaad Jongerencentra te Nijmegen, 1985 - 1987, 1 omslag
Rapporten en verslagen van stagiairs, 1992 - 2011, 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van het werk van bestuurs- en stafleden, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers, 1986 - 2014, 1 omslag
Fotokopie van een foto van de voorgevel van het jongerencentrum, [circa 2000], 1 stuk
Stukken betreffende verbouwingen en uitbreidingen van het jongerencentrum, 1980 - 1993, 2 omslag
Stukken betreffende de viering van jubilea, 1990 - 2010, 3 omslag; 1 videoband; 1 stuk; 1 deel