1686 Virtu IBK en voorgangers (1973) 1979 - 1988 (2012)


Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Subcategorie 17.1 Kunstinstellingen en podia
Subcategorie 17.3 Beeldende kunst
Archiefvormer Virtu IBK en voorgangers (1979-1988)
Periode (1973) 1979 - 1988 (2012)
Bereik en inhoud De archieven bevatten met name series ingekomen en kopieën van uitgaande stukken en stukken betreffende exposities.
Omvang 0,25 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Robert Spanings (2019)
Geschiedenis van het archief De archieven berustten bij de Nijmeegse beeldend kunstenaar Servie Janssen (1949-2018) thuis. De archieven waren opgeborgen in zuurvrije omslagen in standaardarchiefdozen, waarbij hij onderscheid had gemaakt tussen de verschillende archiefvormers (kunstenaarsinitiatieven)
Verwerving Schenking 2018
Selectie Documentatie betreffende diverse kunstenaars is vernietigd.
Ordening Op basis van de ordening van de archieven door beeldend kunstenaar Servie Janssen is een inventaris opgemaakt, waarbij door middel van rubrieken een onderscheid is gemaakt tussen de diverse archiefvormers ((kunstenaarsinitiatieven). Daarnaast is er nog een rubriek met persoonlijke stukken van Servie Janssen. Binnen de rubrieken zijn de archiefbeschrijvingen chronologisch geordend.
Verwante archieven Het persoonlijk ‘performancearchief’ van beeldend kunstenaar Servie Janssen is gedeponeerd in het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Den Haag.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1686 Virtu IBK en voorgangers (1973) 1979 - 1988 (2012), inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".