Politiek Kafee / Aether


ArchiefvormerPolitiek Kafee / Aether
Archief1644 Politiek Kafee / Aether
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
RechtsvormWerkgroep, vanaf 1981 stichting
Datering1978-1995
PlaatsNijmegen, Oranjesingel 42 (1978-1995)
Algemene contextDe oprichter van het Politiek-cultureel centrum O42, de progressieve Unie van Studenten in Nijmegen (USN), wilde naar het voorbeeld van Amsterdam in Nijmegen een debatcultuur creëren. Daarom werd al in 1978 het Nijmeegs Politiek Kafee in het leven geroepen.
GeschiedenisNa een aanloopperiode organiseerde het Nijmeegs Politiek Kafee (NPK) tussen 1980 en 1995 regelmatig, zij het met wisselende frequentie, debatavonden. Tot 1985 bleef de uitstraling ervan beperkt tot de zaal waarin het debat werd gehouden. Vanaf dit jaar werden de op zondagmiddag gehouden debatten onder de naam Politiek Kafee /Aether uitgezonden via de radiozender van de Nijmeegse kraakbeweging ‘radio Rataplan’.
Inhoudelijk besteedde Politiek Kafee /Aether gedurende zijn hele bestaan enerzijds aandacht aan de wereldpolitiek (Zuid-Afrika, de val van de Muur) en aan cultuur in brede zin (narcisme, Baghwan, privacy, 33 jaar popmuziek), anderzijds aan Nijmeegse onderwerpen (cityvorming, casino aan de Waalkade, werkgelegenheidsbeleid).
Omdat gebruikersgroepen als Politiek Kafee /Aether naar de zin van de leiding van het Politiek-cultureel centrum O42 teveel op hun eigen deelbelang en onvoldoende op het gemeenschappelijke aspect letten, werden deze groepen midden jaren negentig opgeheven. In 1995 viel het doek voor Politiek Kafee /Aether.
Functies, beroepen of activiteitenOrganisatie van debatten op politiek-cultureel gebied
Structuur of genealogieOrganisatie met vrijwilligers.
Bron(nen)Uitterhoeve, W., 'Oranjesingel 42: Van aristocraten, corpsstudenten, soldaten, mensagangers, activisten en een reurig cultuurcentrum.' Nijmegen 2019