923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


Rubriek: 1.1.7.2 Archief
Voorwaarden voor raadplegingBeperkingen aan de openbaarheid van stukken worden vermeld bij de desbetreffende beschrijvingen. Het raadplegen van archiefstukken waarvoor een openbaarheidsbeperking geldt, is alleen mogelijk met voorafgaande, schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….