923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


Rubriek: 1.1.7.2 Archief
Serie: 2370-2373 Dossierinventaris met overzicht van personeel uit dienst en van vernietigde en te vernietigen dossiers, 1985 - 1991, 4 doos
VerwervingOverbrenging 2018
SelectieNa afsluiting van het archief is er vernietigd op grond van de Selectielijst 1983 na machtiging van de gemeentearchivaris. Lijsten van de vernietigde dossiers bevinden zich in het archief (zie rubriek 1.1.7.2 Archief).
OrdeningNa bewerking voor overbrenging is het archief geordend volgens een van de Basisarchiefcode 1992 afgeleid rubriekenschema.
BronnenH. Aardema en A. Korsten, ‘Gemeentelijke organisatiemodellen. Hoe integraler het moet, hoe minder je het ziet…’, in: A. Bekke e.a. (red.), Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur, Den Haag 2009.
J.J.A. Buylinckx, ‘Aspecten van archiefzorg en archiefbeheer door de gemeente Nijmegen, 1816-1945’, in: Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en –beheer in Nijmegen door de eeuwen heen, Nijmegen 1979, pp. 25-79.
L. Gruppelaar, ‘ Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1814-1919, Nijmegen 1995, in: Regionaal Archief Nijmegen, Br 6774.
L. Gruppelaar, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1919-1945’, Nijmegen 1995, in: Regionaal Archief Nijmegen, Br 6538 / 3.
L. Gruppelaar, ‘Rapportage onderzoek module Organisatie en hun registratuur. Het archiveringssysteem van het Nijmeegse stadsbestuur. Een zoektocht naar een cesuur tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ archief Nijmegen, Nijmegen 2006, op interne digitale schijf.
H.J.J. Hendriks, M.J. Steenkamer en A.G. Mustert, Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer en souvereine vorst, Zutphen 1971.
N. Nabuurs, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1945-1984’, Nijmegen 1995, in: Regionaal Archief Nijmegen, Br 7061.
A.G. Schulte, ‘Het Stadhuis aan de Burchtstraat’, in: Het Stadhuis van Nijmegen, Nijmegen 1982, pp. 17-84.
M.A.F.T. van Son, ‘Archiefzorg en archiefbeheer door het stadsbestuur vóór 1815’, in: Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en –beheer in Nijmegen door de eeuwen heen, Nijmegen 1979, pp. 9-24.