803 Politiek-cultureel centrum O42 1976 - 2000


1.2.2.2.1 Werkgroep Improvisatie Muziek (WIM) - jazz


Bestanddelen
Stukken betreffende het verkrijgen van subsidies, 1975 - 1987, 2 omslag
Stukken betreffende de begroting van inkomsten en uitgaven, 1975 - 1990, 1 omslag
Circulaires aan de leden / deelnemers aan de jazzworkshops, [1976 - [1988], 1 omslag
Statuten, 1978, 1 stuk
Nota Improvisatie Muziek Nijmegen, 1978, 1 omslag
Correspondentie met de gemeente, 1978 - 1984, 2 omslag
Vergaderstukken van het bestuur, 1979 - 1989, 2 omslag
Stukken betreffende de publiciteit voor het programma, 1981 - 1987, 1 omslag
Stukken betreffende de kosten van een VPRO-concertserie, 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de relatie tussen O42 en de Werkgroep Improvisatie Muziek, 1990 - 1996, 2 omslag
Jaarverslag stichting WIM / New jazz, 1995, 1 omslag
Maandagenda's O42 new jazz, 1995 - 1999, 1 omslag
Gedenkboek '20 Jaar WIM Eigentijds, eigenwijs en ongehoorzaam' door Paul de Jager en Anne Salomons (red.), 1996, 1 deel
Stukken betreffende het 17e Swing Improvisatiefestival, 1997, 1 omslag
Flyers jazz en geïmproviseerde muziek, 1997 - 1999, 1 omslag