803 Politiek-cultureel centrum O42 1976 - 2000


1.2.2.2.7 Overige activiteiten


Bestanddelen
Stukken betreffende de Initiatiefgroep Beeldende Kunst Nijmegen (met posters), 1977 - 1980, 1 omslag
Uitnodiging voor een lezingencyclus over 'veranderingen in de kultuurpolitiek' in de jaren zeventig, 1981, 1 stuk
Stukken betreffende de Danswerkgroep, 1983 - 1987, 1 omslag
Rapport 'Kleintheaters in de marge,' opgesteld door Doornroosje, O42 en het Steigertheater, 1986, 1 omslag
Brochures uitgegeven in het kader van de introductie van aankomende studenten, 1986 - 1992, 1 omslag
Stukken betreffende de Theaterwerkplaats, 1988 - 1992, 1 omslag; 1 pak
Stukken betreffende de Kunstclub O42, 1990 - 1992, 1 omslag
‘Studentencultuur Nijmegen. Notitie over de wenselijkheid en de mogelijkheid van een verhoogde actieve en passieve participatie van studenten in culturele activiteiten’ door Ruud Tombrock, 1990, 1 omslag
Publicaties betreffende het Vlaams Cultureel festival in Nijmegen, waarin O42 participeert, [1990], 1 omslag
Stukken betreffende debat over politieke kwesties, 1993 - 1999, 1 omslag
Stukken betreffende het festival Bezielde Kunst, 1994, 1 omslag
Stukken betreffende theater, 1994 - 1999, 2 omslag
Stukken betreffende activiteiten op gebied van beeldende kunst en architectuur, 1994 - 1999, 1 omslag
Flyers betreffende dans, 1995 - 1997, 1 omslag
Door O42 uitgevoerde 'Inventarisatie allochtoon publiek’ ten behoeve van de gezamenlijke culturele instellingen in Nijmegen, [1998], 1 omslag