289 Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen 1644 - 1995


8 Aanvulling 1982, 1989


Bestanddelen
Notulen van de kerkeraad, 1953 - 1975, 2 deel; 2 omslag
Correspondentie, alfabetisch geordend op afzenden c.q. geadresseerden, 1959 - 1975, 13 omslag
Correspondentie, geordend naar onderwerp, 1949 - 1975, 7 omslag
Stukken afkomstig van de Synode (of synode commissie) der Evangelisch Lutherse Kerk, 1970 - 1974, 5 omslag
Kasboek, 1950 - 1961, 1 deel
Rekeningen, kwitanties en enige correspondentie over financiële aangelegenheden, met enige andere stukken, 1964 - 1975, 2 omslag
Doopboek, 1897 - 1982, 1 deel
Huwelijksregister, 1897 - 1981, 1 deel
Lidmatenboek, 1875 - 1981, 1 deel
Rekeningen en kwitanties, met enkele andere ingekomen stukken, 1943 - 1959, 10 omslag
Stukken betreffende de brand en stormschadeverzekering van de gebouwen van de Evangelisch Lutherse Gemeente, 1921 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de betaling en het herstel van oorlogschade, 1945 - 1948, 1 omslag
Correspondentie, 1946 - 1949, 2 omslag
Ingekomen stukken, (en voornamelijk) uittreksels uit doop, trouw of begraafboeken, 1930 - 1950, 1 omslag
Begrotingen, 1908 - 1956, 2 deel
Rekeningen en verantwoording over, 1932 - 1955, 2 deel
Grootboek, 1929 - 1935, 1 deel
Kasboeken, 1929 - 1944, 2 deel
Tabellarische kasboeken, 1927 - 1938, 2 deel
Alfabetisch naamregister; doel onbekend, [circa 1930], 1 deel
12