289 Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen 1644 - 1995


9 Aanvulling 2000


Bestanddelen
Conciliair proces, Notulen Generale kerkelijke vergaderingen en Synode, 1986 - 1995, 1 omslag
Centrale instanties, raden en commissies, 1986 - 1995, 3 omslag
Collectenboek, 1908 - 1975, 1 omslag
Nieuwsbrieven en organisatie, 1986 - 1994, 1 omslag
Oecumene, 1986 - 1994, 1 omslag
Kerkeraadsverslagen, 1976 - 1990, 1 omslag
Kerkeraadsvergaderingen, 1991 - 1995, 1 omslag
Ingekomen stukken, 1986 - 1994, 1 omslag
Kerkeraad, 1984 - 1986, 1 omslag
Correspondentie, 1980-1985, 6 omslag
Afschrift van de akte houdende boedelbeschrijving van de nalatenschap ontstaan door het overlijden van Mevr. Janna Bitters-van Hulsteijn, 1981, 1 omslag
Muzikale advents vespers, 1970 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende het kraken van voormalig domineeshuis in de Mesdagstraat te Nijmegen + krantenknipsels, 1977 - 1979, 1 omslag
Kerkeblad LKN, 1977 - 1981, 1 omslag
Liturgie kerkdiensten, 1974 - 1982, 2 omslag
Programmaboekjes zondagschoolspeelbeurten, 1954 - 1957, 1963 - 1965, 2 omslag
Stukken houdende opgaven van kosten voor verscheidene werkzaamheden aan kerkgebouw en pastorie, 1798, 1 omslag
Stukken houdende opgaven van kosten voor verscheidene werkzaamheden aan kerkgebouw en pastorie, 1798, 1 omslag