1054 Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting 1949 - 1984


Hoofdcategorie 6 Ruimtelijke ontwikkeling
Subcategorie 6.1 Openbare werken
Subcategorie 6.2 Ruimtelijke ordening
Subcategorie 6.3 Volkshuisvesting
Archiefvormer Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting (1949-1984)
Plaats Nijmegen, St. Canisiussingel 19a
Periode 1949 - 1984
Aantekeningen In bewerking, informeer bij de studiezaalmedewerker naar de raadpleegbaarheid.
Openbaarheid Openbaar
Omvang 338,375 m.