803 Politiek-cultureel centrum O42 1976 - 2000


VerwervingSchenking 2018
Aanvullingen2006, 2008, 2016
SelectieVernietigd zijn dubbelen en stukken zonder historisch belang, evenals niet beschreven foto’s van slechte kwaliteit.
OrdeningTijdens de inventarisatie bleek het archief van O42 ook stukken van voor 1976 te bevatten, die betrekking hebben op het pand Oranjesingel 42, maar tot andere archieven behoren: het Nijmeegs Studenten Corps (NSC), de Stichting Eigen Gebouwen (STEG) en de Unie van Studenten in Nijmegen (USN). Deze stukken zijn overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboudstichting te Nijmegen. Enkele archiefstukken uit het archief van het Nijmeegs Politiek Kafee zijn toegevoegd aan het archief van O42. De inventaris is onderverdeeld in de rubrieken 'Stukken van algemene aard' en 'Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.' Laatstgenoemde rubriek is onderverdeeld in de subrubrieken ‘Organisatie’ en ‘Taak.’
BronnenUitterhoeve, W., 'Oranjesingel 42: Van aristocraten, corpsstudenten, soldaten, mensagangers, activisten en een reurig cultuurcentrum.' Nijmegen 2019