1702 Collectie Van Eldik over voetbalvereniging N.E.C. 1900 - 2009 (2018)


Hoofdcategorie 19 Vrijetijdsbesteding en verenigingsleven
Subcategorie 19.1 Sport en spel
Archiefvormer Eldik, H.J. van (1922-2010)
Periode 1900 - 2009 (2018)
Bereik en inhoud De collectie Van Eldik bevat onder andere series vergaderstukken van bestuurs- en ledenvergaderingen, begrotingen en jaarrekeningen, plakboeken, krantenknipsels, foto’s, clubbladen, en stukken geordend op voetbalseizoen, stukken betreffende de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), afdeling Nijmegen, wedstrijden, competitiestanden en -uitslagen, en het Goffertstadion.
Omvang 5,75 m.
Medium Papieren en audiovisuele documenten
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Robert Spanings, Tim Stapel (2019)
Geschiedenis van het archief H.J. (Herman) van Eldik verzamelde documentatie en (kopieën van) archiefstukken van en over de voetbalvereniging. In 1975 en 2000, toen de vereniging respectievelijk 75 en 100 jaar bestond, werden er onder zijn regie jubileumboeken uitgebracht, waarbij hij gebruik maakte van zijn collectie over N.E.C. In de navolgende jaren breidde hij zijn collectie uit. In één van de kamers van zijn Nijmeegse appartement stond een hele wand vol met archiefmappen, gerangschikt op seizoen. Tevens bewaarde hij alle edities van de clubbladen van N.E.C., boeken en tijdschriften over N.E.C. en over voetbal in het algemeen. Ook beschikte hij over een grote fotocollectie over de voetbalvereniging.
Binnen de collectie borg Van Eldik de archiefstukken veelal chronologisch per voetbalseizoen in mappen op. Binnen deze ‘seizoensmappen’ hield hij een zekere thematische volgorde aan (bijvoorbeeld vergaderstukken van het bestuur en financiële stukken). Daarnaast plaatste hij alle boeken en audiovisuele documenten bij elkaar. Hij maakte een zeer uitgebreide toegang op zijn collectie.
Na het overlijden van Van Eldik in 2010 gaf zijn zoon de collectie in 2005 in bruikleen aan N.E.C. De bruikleen werd in 2015 omgezet in een schenking. In 2018 maakte Tim Stapel, vrijwilliger bij N.E.C., een voorlopige inventaris van de collectie, waarbij hij de oude orde grotendeels handhaafde. Ná de voorbewerking van de collectie is deze in hetzelfde jaar overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen.
Verwerving Schenking 2019
Selectie Een aantal boeken en videobanden is geretourneerd naar de voetbalvereniging, omdat deze ofwel al aanwezig waren in de bibliotheek van het Regionaal Archief Nijmegen, ofwel weinig (verwaarloosbare) informatie bevatten over de voetbalvereniging.
Ordening Op basis van de voorlopige inventaris van Tim Stapel, vrijwilliger bij N.E.C., heeft Robert Spanings, archiefmedewerker bij het Regionaal Archief Nijmegen, in 2018 en begin 2019 een definitieve inventaris van de collectie gemaakt, waarbij de stukken geordend op seizoen grotendeels intact gelaten zijn. Kernseries als vergaderstukken van leden- en jaarvergaderingen, bestuursvergaderingen, begrotingen en jaarrekeningen zijn uit de omslagen met stukken geordend op seizoen gehaald en apart beschreven. De inventaris is onderverdeeld in een aantal rubrieken. Binnen de rubrieken zijn de archiefbeschrijvingen chronologisch geordend. De voorlopige inventaris van Tim Stapel en zijn inventarisatieverslag, beide uit 2018, zijn uit praktische overwegingen opgenomen in de collectie (inv. nrs. 225-226).
Verwante archieven Zie voor meer gegevens over de voetbalvereniging N.E.C. ook de archieven van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Nijmegen, en voorganger 1909 - 1996, en de Stichting Stadspark de Goffert Nijmegen, 1939-1969, gedeponeerd in het Regionaal Archief Nijmegen, en het archief van de (Koninklijke) Nederlandse voetbalbond (KNVB), 1889 – 1996 (1997), gedeponeerd in het Nationaal Archief te Den Haag.
Publicaties Broekkamp, L., Meuleman, J. en Wijers, G.P., ‘De geschiedenis van N.E.C. bij haar gouden jubileum 1900-1950.’ Nijmegen 1950;
Eldik, H.J. van, Laat, A. de, en Leeuwen, F.W.A. van, ‘N.E.C. 75 jaar historie.’ Nijmegen 1975;
Eldik, H. van, Essen, J. van en Röring, H., '15 november 1900-2000: 100 jaar de historie van N.E.C.' Nijmegen 2000;
Gunsing, M., Kuppeveld, J., Schramm, M. e.a. 'Hillemuil NECS. Ups en downs van N.E.C. 1954-2000: van Carlos Aalbers tot Ben Zweers.' Nijmegen 2001.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1702 Collectie Van Eldik over voetbalvereniging N.E.C. 1900 - 2009 (2018), inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".