2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.1.7.3 Parken, bossen


Bestanddelen
Verklaring van het college van burgemeester en wethouders over aan de gemeente toebehorende percelen heidegrond in de gemeente Heumen, die voor stadsrekening tot bosgewas zijn aangelegd, 1841, 1 stuk
Processen-verbaal van openbare aanbesteding van het omriolen van grond, het graven van sloten en andere werkzaamheden in Heumensoord, 1853 - 1869, 1 omslag
Eigendomsoverdracht van de Kronenburgertoren door het departement van Financiën aan het departement van Binnenlandse Zaken, de slechting en restauratie van de walmuren bij de toren, de huur van het Rijk van de binnenruimte van de toren voor de berging van tuingereedschap voor het onderhoud van het Kronenburgerpark, en de regeling van de openingstijden voor bezoekers, 1881-1908,
Hakken van dennenbos in Heumensoord, 1919, 1 omslag
Beplanten van gemeenteterrein op Heumensoord, 1924, 1 omslag
Ontwerpen en plaatsen van een hekje rond de vijver van het Kronenburgerpark; met blauwdruk, 1935-1936,
Horren en graven van grind op Heumensoord, 1936-1940,
Aanleg van het Stadspark De Goffert, 1936-1940,
Subsidiëring van de Dienst Uitvoering Werken Noord-Brabant (DUW) voor het graven en sorteren van grind op het landgoed Heumensoord ten behoeve van de aanleg en verbetering van wegen voor de geallieerden, 1944-1948,
Verzoek aan ministerie van Defensie om een vergunning tot het hakken van dennenbos en andere onderhoudswerkzaamheden in Heumensoord, 1930, 1 omslag
Aankoop poot- en plantgoed voor de plantsoenen, 1930 - 1931, 1 omslag
Bewaken van de gemeentelijke bossen, 1937, 1 omslag
Gedeeltelijke herbeplanting van Heumensoord, 1924 - 1925, 1 omslag
Rapport van de houtvester bij Staatsbosbeheer over de toestand van het bosbezit van de gemeente in Heumensoord; met opmerkingen van het college van burgemeester en wethouders, 1920, 1 omslag
Aankoop van planten voor de plantsoenen ter ondersteuning van het kwekerijbedrijf te Boskoop, 1919, 1 omslag
Onderzoek door de inspecteur van Rijksbeplantingen op verzoek van de gemeente naar de toestand van de bossen van Heumensoord en Heumensbosch, 1878, 1 omslag