2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


5.1 Algemeen


Bestanddelen
Verzoekschrift van de hoofdschout van het Rijk van Nijmegen om een voordracht als collator van heerlijkheden te willen inzenden voor het Provinciaal Kollegie van toezicht op de administratie van de Hervormde Kerken in Gelderland, 1823, 1 stuk